Bản tin công ty

Giới thiệu công ty

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẾ KỶ Tên tiếng Anh: CENTURY TELECOMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: THE KY JSC - CENTURY …