Chúng tôi nói về chúng tôi

Người Thế Kỷ nói về Thế Kỷ

Hội thảo Motorola Tháng 8/2014

Hội thảo Motorola Tháng 8/2014

Tháng 8 vừa qua, Motorola Solutions đã tổ chức hai buổi đào tạo tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cho các đối tác của mình nhằm cung cấp cho các Nhà phân …

Quá trình phát triển

Quá trình hình thành và phát triển Thành lập 05/2005 Với hơn 12 năm (2005 – 2017) đã đạt được: - Năm 2008 trở thành nhà phân phối của Motorola …

Quá trình thành lập

Sản phẩm dịch vụ được cung cấp bởi Thế Kỷ Các sản phẩm chính: - Máy bộ đàm analog & digital chính hãng Motorola, Vertex Standard, …