Chính sách vận chuyển

Hàng bán của Công ty sẽ được vận chuyển miễn phí tới khách hàng như sau:
   – Vận chuyển và giao hàng trực tiếp tới địa chỉ của khách hàng tại khu vực Hà Nội & Tp.HCM trong ngày.
   – Vận chuyển và giao hàng qua xe khách, dịch vụ chuyển phát tới địa chỉ của khách hàng tại các khu vực các tỉnh khác. 

Chứng từ mua hàng: 
–         Khách mua hàng phải có Đơn đặt hàng hoặc ký hợp đồng mua hàng có dấu xác nhận của công ty qua email, fax, gửi trực tiếp…
–         Các chứng từ của Thế Kỷ gồm Hóa đơn VAT, CO/CQ/COC và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa sẽ được cung cấp theo yêu cầu khi mua hàng. Chứng từ được gửi kèm theo hàng hóa, gửi trực tiếp hoặc chuyển thư tới cho khách hàng. 
–         Hàng hóa có biên bản bàn giao có lưu thông tin đầy đủ của hàng hóa (loại, số lượng, serial đối với thân máy) đi kèm. Khách hàng cần ký xác nhận vào các biên bản bàn giao này & gửi cho Thế Kỷ lưu hồ sơ. Đối với trường hợp ở xa cần có xác nhận qua email, fax…