Bộ đàm Motorola

Hiển thị 1–16 của 31 kết quả

 • Bộ đàm Motorola

  Bộ đàm Motorola

  Thêm vào danh sách yêu thích
 • XiR C2620

  Máy bộ đàm cầm tay Motorola – Xuất xứ: Motorola – China – Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu  – Bảo hành: 24 tháng với máy/ 12 tháng với pin sạc và phụ kiện Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: XiR C2620 – Pin sạc: [Tiêu chuẩn] PMNN4476 (Li-Ion, 1700 mAh); [Option] PMNN4082 (NiMH, 1400 mAh);  – Bộ sạc: PMLN5396 – Anten: UHF
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • CDR700 Repeater

  CDR700 Repeater

  Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu Motorola – Xuất xứ: Motorola – USA – Bảo hành: 24 tháng Đồng bộ thiết bị: – Khung máy: PMLN4526A – Máy thu phát: Tùy chọn – Duplexer: Tùy chọn – Interface: Tùy chọn 
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • CDR500 Repeater

  CDR500 Repeater

  Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu Motorola – Xuất xứ: Motorola – USA – Bảo hành: 24 tháng Đồng bộ thiết bị: – Khung máy: PMLN4526A – Máy thu phát: Tùy chọn – Duplexer: Tùy chọn – Interface: Tùy chọn
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • GM338 (Đã ngưng sản xuất - Thay thế bằng XiR M6660)

  GM338 (Đã ngưng sản xuất – Thay thế bằng XiR M6660)

  Máy bộ đàm di động – gắn xe Motorola – Xuất xứ: Motorola – Malaysia – Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với phụ kiện Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: AZM25-K/R-HF9AA5/ AZM25-K/R-KF9AA5 – Micro: PMMN4007A – Giá đỡ máy: … – Cáp nguồn: …
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • MOTOTRBO SL2M

  MOTOTRBO SL2M

  Máy bộ đàm cầm tay siêu mỏng kỹ thuật số Motorola (MOTOTRBO) – Xuất xứ: Motorola – Malaysia – Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: SL2M – Pin sạc: PMNN4468A (Li-Ion, 2300mAh) – Bộ sạc: PMLN7110/PMLN7102 (sạc nhanh) – Móc lưng: PMLN7190A – Anten: UHF/VHF
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • SLR8000 Repeater

  SLR8000 Repeater

  Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu kỹ thuật số Motorola (MOTOTRBO) – Xuất xứ: Motorola – Malaysia – Bảo hành: 24 tháng Đồng bộ thiết bị: – Máy: SLR8000
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • Motorola SL2K UHF 3W

  Bộ đàm cầm tay digital Motorola SL2K UHF 3W

  – Xuất xứ: Motorola – Malaysia – Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: SL2K – Pin sạc: PMNN4459 (Li-Ion, 2200mAh) – Bộ sạc: PMLN5917A/PMPN4006A (sạc nhanh) – Móc lưng: PMLN5956 – Anten: UHF
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • Motorola XiR M8660i/M8668i UHF/VHF 25W/40W/45W

  Bộ đàm gắn cố định/gắn xe digital Motorola XiR M8660i/M8668i UHF/VHF 25W/40W/45W

  – Xuất xứ: Motorola – Malaysia – Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng Đồng bộ thiết bị: – Máy: XiR M8660i/ M8668i – Micro: RMN5052 (Micro nén) – Giá đỡ máy: RLN6466 – Cáp nguồn: HKN4137    
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • Motorola XiR M8620i/M8628i UHF/VHF 25W/40W/45W

  Bộ đàm gắn cố định/gắn xe digital Motorola XiR M8620i/M8628i UHF/VHF 25W/40W/45W

  – Xuất xứ: Motorola – Malaysia – Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng Đồng bộ thiết bị: – Máy: XiR M8620i/ M8628i – Micro: RMN5052 (Micro nén) – Giá đỡ máy: RLN6466 – Cáp nguồn: HKN4137
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • Motorola XiR P8660i/P8668i UHF/VHF 4W/5W

  Bộ đàm cầm tay digital Motorola XiR P8660i/P8668i UHF/VHF 4W/5W

  – Xuất xứ: Motorola – Malaysia – Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: XiR P8660i/P8668i – Pin sạc: PMNN4407 (IMPRES, Li-Ion, 1600mAh) – Bộ sạc: WPLN4255 (IMPRES, sạc nhanh) – Móc lưng: PMLN4651A – Anten: UHF/ VHF (phụ thuộc vào loại có/không GPS)
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • Motorola XiR P8620i/P8628i UHF/VHF 4W/5W

  Bộ đàm cầm tay digital Motorola XiR P8620i/P8628i UHF/VHF 4W/5W

  – Xuất xứ: Motorola – Malaysia – Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: XiR P8620i/P8628i – Pin sạc: PMNN4407 (IMPRES, Li-Ion, 1600mAh) – Bộ sạc: WPLN4255 (IMPRES, sạc nhanh) – Móc lưng: PMLN4651A – Anten: UHF/ VHF (phụ thuộc vào loại có/không GPS)
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • Motorola XiR P8600i/P8608i UHF/VHF 4W/5W

  Bộ đàm cầm tay digital Motorola XiR P8600i/P8608i UHF/VHF 4W/5W

  – Xuất xứ: Motorola – Malaysia – Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: XiR P8600i/P8608i – Pin sạc: PMNN4407 (IMPRES, Li-Ion, 1600mAh) – Bộ sạc: WPLN4255 (IMPRES, sạc nhanh) – Móc lưng: PMLN4651A – Anten: UHF/ VHF (phụ thuộc vào loại có/không GPS)
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • XiR P6620i

   – Xuất xứ: Motorola – Malaysia – Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc  Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: XiR P6620i – Pin sạc: PMNN4416 (NiMH, 1650 mAh) – Bộ sạc: NNTN8292/WPLN4234 (IMPRES, sạc nhanh) – Móc lưng: PMLN4651A – Anten: UHF/ VHF
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • Motorola XiR P6600i UHF/VHF 4W/5W

  Bộ đàm cầm tay digital Motorola XiR P6600i UHF/VHF 4W/5W

  Máy bộ đàm cầm tay kỹ thuật số Motorola (MOTOTRBO) – Xuất xứ: Motorola – Malaysia – Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc            Đồng bộ thiết bị (tiêu chuẩn): – Thân máy: XiR P6600i – Pin sạc: PMNN4416 (NiMH, 1650 mAh) – Bộ sạc: NNTN8292/WPLN4234 (IMPRES, sạc nhanh) – Móc lưng: PMLN4651A – Anten: UHF/ VHF 
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • Xir M8620/M8628Xir M8620/M8628

  Xir M8620/M8628 (Đã ngưng sản xuất – nâng cấp bằng XiR M8620i/M8628i)

  Máy bộ đàm di động – gắn xe kỹ thuật số Motorola (MOTOTRBO) – Xuất xứ: Motorola – Malaysia – Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng Đồng bộ thiết bị: – Máy: XiR M8620/ M8628 – Micro: RMN5052 (Micro nén) – Giá đỡ máy: RLN6466 – Cáp nguồn: HKN4137     Lưu ý: Sản phẩm hiện đã được nâng cấp thay thế bằng dòng máy XiR M8620i/M8628i
  Thêm vào danh sách yêu thích