Bộ đàm Vertex Standard

Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • VX-230 Series

  VX-230 Series

  Máy bộ đàm cầm tay Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: thân máy, pin sạc, bộ sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với pin Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-230 /VX-231 – Pin sạc: FNB-103LI (Lithium, 1150 mAh); Option: FNB-104LI (Lithium, 2000 mAh) – Bộ sạc: VAC-300 – Anten: ATV-8A/B/C; ATU-6D/DS/F
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-350 Series

  VX-350 Series

  Máy bộ đàm cầm tay Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: thân máy, pin sạc, bộ sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với pin Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-350 /VX-351 /VX-354 – Pin sạc: FNB-V96LI (Lithium, 2000mAh) – Bộ sạc: VAC-300C – Anten: ATV-8A/B/C; ATU-6D/DS/F
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-410/420 Series

  VX-410/420 Series

  Máy bộ đàm cầm tay Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: thân máy, pin sạc, bộ sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với pin Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-410 /VX-420 – Pin sạc: FNB-V67LI (Lithium, 2000 mAh) – Bộ sạc: VAC-800B/C/U – Anten: ATV-8A/B/C; ATU-6D/DS/F
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-820/870 Series

  VX-820/870 Series

   Máy bộ đàm cầm tay Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: thân máy, pin sạc, bộ sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với pin              Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-820 /VX-870 – Pin sạc: FNB-V86LI (Lithium, 1150 mAh); Option: FNB-V87LI (Lithium, 2000 mAh), FNB-92LI (Lithium, 3000 mAh) – Bộ sạc: VAC-920 – Anten: ATV-8A/B/C; ATU-6D/DS/F
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-920/970 Series

  VX-920/970 Series

  Máy bộ đàm cầm tay Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: thân máy, pin sạc, bộ sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với pin       Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-920 /VX-970 – Pin sạc: FNB-V86LI (Lithium, 1150 mAh); Option: FNB-V87LI (Lithium, 2000 mAh), FNB-92LI (Lithium, 3000 mAh) – Bộ sạc: VAC-920 – Anten: ATV-8A/B/C; ATU-6D/DS/F 
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-2100/2200 Series

  VX-2100/2200 Series

  Máy bộ đàm di động – gắn xe Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: Máy, micro, cáp nguồn, giá đỡ máy và tài liệu – Bảo hành: 24 tháng với thân máy, 12 tháng với phụ kiện           Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-2100 /VX-2200 – Micro: MH-67A8J (Option: MH-75A8J, 16 key) – Cáp nguồn: LF1  
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-4100/4200 Series

  VX-4100/4200 Series

  Máy bộ đàm di động – gắn xe Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: Máy, micro, cáp nguồn, giá đỡ máy và tài liệu – Bảo hành: 24 tháng với thân máy, 12 tháng với phụ kiện Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-4100 /VX-4200 – Micro: MH-25A8J /MH-67A8J (Option: MH-75A8J, 16 key) – Cáp nguồn: LF1 – Giá đỡ máy: MMB-85
  Thêm vào danh sách yêu thích