Đạt danh hiệu Nhà phân phối máy bộ đàm và phụ kiện bộ đàm khu vực Đông và Nam Á

Thế Kỷ vinh dự đạt danh hiệu Nhà phân phối máy bộ đàm và phụ kiện bộ đàm khu vực Đông và Nam Á