Giới thiệu

Giới thiệu chung

 
Công ty Cổ phần Viễn thông Thế Kỷ
Nhà phân phối bộ đàm ủy quyền Motorola Solutions tại Việt Nam
Trung tâm dịch vụ ủy quyền bảo hành bộ đàm Motorola tại Việt Nam
Đại lý ủy quyền các nhãn hiệu bộ đàm thông dụng Hytera, Kenwood, ICOM … tại thị trường Việt Nam