Nhà phân phối máy bộ đàm chính hãng Motorola tại Việt Nam

Thế Kỷ chính thức trở thành nhà phân phối ủy quyền bộ đàm Motorola tại Việt Nam