Nhà phân phối phụ kiện máy bộ đàm chính hãng Motorola tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Viễn thông Thế Kỷ trở thành Nhà phân phối phụ kiện máy bộ đàm chính hãng Motorola tại Việt Nam