Phương thức thanh toán

 

I. Xác nhận đặt hàng:

Với khách hàng mua hàng có giá trị dưới 50 triệu:
–     Khách mua hàng phải có Xác nhận đặt hàng có chữ ký và dấu của Công ty mua hàng.
–     Trong trường hợp khách hàng thanh toán trực tiếp thì không cần Xác nhận đặt hàng.

Với khách hàng mua hàng có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên :
–     Phải có hợp đồng mua bán ký giữa hai bên quy định đầy đủ các điều khoản mua bán & thanh toán. 
–     Hợp đồng có thể thực hiện theo mẫu của bên bán hoặc bên mua nhưng phải đảm bảo được sự chấp thuận của 2 bên. 
–     Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thay đổi nội dung các điều khoản trong Hợp đồng đã ký, hai bên phải ký phụ lục hợp đồng hoặc thanh lý hợp đồng cũ và ký kết lại hợp đồng mới.

Với khách hàng đại lý :
–     Đối với các khách hàng là đại lý phải có hợp đồng nguyên tắc chung.
–     Khi có giao dịch hàng hóa phải có xác nhận đơn hàng cụ thể của đại lý cho từng lần bán hàng đó.

II. Thanh toán:

Với khách hàng đại lý:
–     Thanh toán trả chậm tùy theo hạn mức mua hàng của đại lý
–     Đại lý mua hàng nhỏ hoặc mới cần làm việc cụ thể với nhân viên kinh doanh để có hạn mức cụ thể.
–     Việc thanh toán được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt trong thời gian quy định. 

Với khách hàng đầu cuối:
–     Thanh toán trả chậm hoặc trả ngay tùy thỏa thuận bán hàng với nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh sẽ là người chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng theo từng đơn hàng cụ thể. 
–     Việc thanh toán được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt trong thời gian quy định.