GKN6266 - Cáp nguồn cho nguồn GPN6145GKN6266 - Cáp nguồn cho nguồn GPN6145

GKN6266 – Cáp nguồn cho nguồn GPN6145

Mô tả
Cáp nguồn dùng cho nguồn cung cấp chuyển mạch Power GPN6145

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Các phụ kiện trạm điều hành này cho phép chuyển đổi các máy cơ động XiR M8260, XiR M8268, XiR M8270 và XiR M8228 thành trạm gốc.

Đây là giải pháp lý tưởng cho người sử dụng thuộc các ngành giao thông vận tải, sản xuất, xây dựng và an ninh công cộng.