GM338 (Đã ngưng sản xuất - Thay thế bằng XiR M6660)GM338 (Đã ngưng sản xuất - Thay thế bằng XiR M6660)

GM338 (Đã ngưng sản xuất – Thay thế bằng XiR M6660)

Mô tả

Máy bộ đàm di động – gắn xe Motorola

– Xuất xứ: Motorola – Malaysia
– Cấu hình: Máy, micro, dây nguồn, giá đỡ máy và tài liệu theo máy
– Bảo hành: 24 tháng với máy, 12 tháng với phụ kiện

Đồng bộ thiết bị:

– Thân máy: AZM25-K/R-HF9AA5/ AZM25-K/R-KF9AA5
– Micro: PMMN4007A
– Giá đỡ máy: …
– Cáp nguồn: …

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Danh mục: