HAE6017 - Anten kết hợp GPS/UHF 403–527 MHz, 2 dBHAE6017 - Anten kết hợp GPS/UHF 403–527 MHz, 2 dB

HAE6017 – Anten kết hợp GPS/UHF 403–527 MHz, 2 dB

Mô tả

Anten kết hợp GPS/UHF tăng ích 2dB
Dải tần: UHF
Tần số hoạt động: 403–527 MHz

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT