HAE6021 - Anten UHF tăng ích 2dB, 403-527 MHzHAE6021 - Anten UHF tăng ích 2dB, 403-527 MHz

HAE6021 – Anten UHF tăng ích 2dB, 403-527 MHz

Mô tả

Anten tăng ích 2dB
Dải tần: UHF
Tần số hoạt động: 403-527 MHz

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT