HKN6184 - Cáp lập trình bộ đàm cơ độngHKN6184 - Cáp lập trình bộ đàm cơ động

HKN6184 – Cáp lập trình bộ đàm cơ động

Mô tả
Cáp lập trình mặt trước bộ đàm cơ động

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT