HPN4008 - Nguồn cho máy công suất 1-25WHPN4008 - Nguồn cho máy công suất 1-25W

HPN4008 – Nguồn cho máy công suất 1-25W

Mô tả
Nguồn cung cấp cho máy công suất thấp, 1-25W, bao gồm dây nguồn.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Các phụ kiện trạm điều hành này cho phép chuyển đổi các máy cơ động XiR M8260, XiR M8268, XiR M8270 và XiR M8228 thành trạm gốc.

Đây là giải pháp lý tưởng cho người sử dụng thuộc các ngành giao thông vận tải, sản xuất, xây dựng và an ninh công cộng.