PMKN4016 - Cáp thử nghiệm và lập trình trạm chuyển tiếp và bộ đàm cơ độngPMKN4016 - Cáp thử nghiệm và lập trình trạm chuyển tiếp và bộ đàm cơ động

PMKN4016 – Cáp thử nghiệm và lập trình trạm chuyển tiếp và bộ đàm cơ động

Mô tả
 Cáp Phụ kiện thử nghiệm và lập trình phía mặt sau của trạm chuyển tiếp và bộ đàm cơ động

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT