PMKN4115 - Cáp lập trình cơ độngPMKN4115 - Cáp lập trình cơ động

PMKN4115 – Cáp lập trình cơ động

Mô tả
 Cáp lập trình bộ đàm cầm tay XiR P6600/P6620

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT