PMLN5840 - Bao đựng da cứng 3” móc xoayPMLN5840 - Bao đựng da cứng 3” móc xoay

PMLN5840 – Bao đựng da cứng 3” móc xoay

Mô tả
Bao đựng da cứng 3 Inch móc xoay – Sử dụng cho máy có màn hình & bàn phím đầy đủ
 

Các bao đựng máy có các kích cỡ được thiết kế vừa với các máy bộ đàm và pin sạc mà vẫn cho phép nhận tín hiệu âm thanh một cách rõ ràng. Vòng đeo thắt lưng và các móc hình D trên bao đựng nylon gắn các bao đeo với quai đeo. Các bao đeo kiểu xoay gắn với vòng thắt lưng cho phép bao xoay tự do.

Hệ thống chốt xoay cũng cho phép máy bộ đàm và bao đựng có thể được tháo rời khỏi thắt lưng bằng cách đảo ngược bao và kéo lên khỏi vòng đeo thắt lưng.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT